Treekon Ekonomi

– Hos oss får du alltid ett personligt bemötande –

OM OSS

Vi är en redovisningsbyrå belägen vid Mosebacke på Södermalm i Stockholm som erbjuder de ekonomiska tjänster ert företag behöver.

Se oss som den tillfälliga resursen, låt oss utgöra en del av er ekonomiavdelning eller varför inte låta oss bli en komplett ekonomifunktion för ert företag. Vi vägleder er gärna så att ni får de tjänster och den kompetens ni behöver. Vår långa erfarenhet som redovisningskonsulter och vår bakgrund som revisorer har gett oss en bred kunskap om redovisning i olika branscher och bolagsformer, främst för små- och medelstora företag.

HISTORIA

Treekon Ekonomi bildades 2002 av tre ekonomer, därav namnet. Sedan starten har verksamheten utökats med ytterligare fyra konsulter.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom Srf konsulterna. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för hög kvalité, kompetens och erfarenhet. Att anlita oss innebär trygghet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper genom fortbildning och blir kvalitetsgranskade av Srf konsulterna.

HISTORIA

Treekon Ekonomi bildades 2002 av tre ekonomer, därav namnet. Sedan starten har verksamheten utökats med ytterligare fyra konsulter.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom Srf konsulterna. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för hög kvalité, kompetens och erfarenhet. Att anlita oss innebär trygghet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper genom fortbildning och blir kvalitetsgranskade av Srf konsulterna.

TJÄNSTER

Administrativa sysslor upptar en stor del av företagarens tid. Med Treekon Ekonomi får ni avlastning och kan fokusera på er verksamhet. Vi erbjuder ekonomitjänster anpassade efter era behov.

Hos oss har du alltid en auktoriserad redovisningskonsult som kontaktperson, vilken har ett helhetsansvar för ditt företag.

Tillsammans identifierar vi de tjänster ni behöver hjälp med och anpassar vårt arbetssätt utifrån ert behov. Vi arbetar i webbaserade affärssystem, vilket innebär att du som kund kan göra en del av arbetet själv om du så önskar. Vi arbetar även ute hos kunder i deras befintliga affärssystem och anpassar därmed vårt arbetssätt utifrån företagets redan uppsatta rutiner.

item showcase image

Bokföring

Som företagsledare är det viktigt att få information om bolagets resultat och ställning för att kunna styra verksamheten och fatta affärsmässiga beslut. Vi tar hand om hela företagets redovisning eller delar av den, såsom bokföring, fakturering, betalningar och momsredovisning. Vi tar även fram rapporter till styrelsen och företagsledningen samt bistår med analys och rådgivning.

Bokslut & årsredovisning

Årsredovisningen är inte enbart en intern angelägenhet utan också en offentlig handling som företagets intressenter såsom banker, leverantörer, anställda, kunder och konkurrenter kan ta del av. Därför är det viktigt att bokslutet ger en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. När ni anlitar oss garanterar vi att företagets bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed.

Deklarationer

Vi upprättar bolagets inkomstdeklaration och preliminära självdeklaration. I ett ägarlett företag är den privata ekonomin och företagets ekonomi ofta starkt sammankopplade. Att finna den lösning som är mest förmånlig för både ditt företag och dig som privatperson är vår uppgift. Vi beräknar skattemässigt optimal utdelning och upprättar fåmansföretagsägarnas K10 blanketter.

Löner

Vi har lång erfarenhet av lönehantering och oavsett storlek på ditt företag hjälper vi gärna till med att effektivisera lönehanteringen. Vårt arbete omfattar att upprätta lönespecifikationer, beräkna semester, upprätta arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter mm.

Övriga bolagsärenden

Vi är behjälpliga med övriga bolagsärenden och erbjuder anpassade redovisningstjänster som utgår från varje bolags unika behov. Vi fungerar som ombud och hjälper dig med bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket och Skatteverket.

TJÄNSTER

Administrativa sysslor upptar en stor del av företagarens tid. Med Treekon Ekonomi får ni avlastning och kan fokusera på er verksamhet. Vi erbjuder ekonomitjänster anpassade efter era behov.

Hos oss har du alltid en auktoriserad redovisningskonsult som kontaktperson, vilken har ett helhetsansvar för ditt företag. Tillsammans identifierar vi de tjänster ni behöver hjälp med och anpassar vårt arbetssätt utifrån ert behov. Vi arbetar i webbaserade affärssystem, vilket innebär att du som kund kan göra en del av arbetet själv om du så önskar. Vi arbetar även ute hos kunder i deras befintliga affärssystem och anpassar därmed vårt arbetssätt utifrån företagets redan uppsatta rutiner.

Bokföring

Som företagsledare är det viktigt att få information om bolagets resultat och ställning för att kunna styra verksamheten och fatta affärsmässiga beslut. Vi tar hand om hela företagets redovisning eller delar av den, såsom bokföring, fakturering, betalningar och momsredovisning. Vi tar även fram rapporter till styrelsen och företagsledningen samt bistår med analys och rådgivning.

Bokslut & årsredovisning

Årsredovisningen är inte enbart en intern angelägenhet utan också en offentlig handling som företagets intressenter såsom banker, leverantörer, anställda, kunder och konkurrenter kan ta del av. Därför är det viktigt att bokslutet ger en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. När ni anlitar oss garanterar vi att företagets bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed.

Deklarationer

Vi upprättar bolagets inkomstdeklaration och preliminära självdeklaration. I ett ägarlett företag är den privata ekonomin och företagets ekonomi ofta starkt sammankopplade. Att finna den lösning som är mest förmånlig för både ditt företag och dig som privatperson är vår uppgift. Vi beräknar skattemässigt optimal utdelning och upprättar fåmansföretagsägarnas K10 blanketter.

Löner

Vi har lång erfarenhet av lönehantering och oavsett storlek på ditt företag hjälper vi gärna till med att effektivisera lönehanteringen. Vårt arbete omfattar att upprätta lönespecifikationer, beräkna semester, upprätta arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter mm.

Övriga bolagsärenden

Vi är behjälpliga med övriga bolagsärenden och erbjuder anpassade redovisningstjänster som utgår från varje bolags unika behov. Vi fungerar som ombud och hjälper dig med bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket och Skatteverket.

TJÄNSTER

Administrativa sysslor upptar en stor del av företagarens tid. Med Treekon Ekonomi får ni avlastning och kan fokusera på er verksamhet. Vi erbjuder ekonomitjänster anpassade efter era behov.

Hos oss har du alltid en auktoriserad redovisningskonsult som kontaktperson, vilken har ett helhetsansvar för ditt företag. Tillsammans identifierar vi de tjänster ni behöver hjälp med och anpassar vårt arbetssätt utifrån ert behov. Vi arbetar i webbaserade affärssystem, vilket innebär att du som kund kan göra en del av arbetet själv om du så önskar. Vi arbetar även ute hos kunder i deras befintliga affärssystem och anpassar därmed vårt arbetssätt utifrån företagets redan uppsatta rutiner.

Bokföring

Som företagsledare är det viktigt att få information om bolagets resultat och ställning för att kunna styra verksamheten och fatta affärsmässiga beslut. Vi tar hand om hela företagets redovisning eller delar av den, såsom bokföring, fakturering, betalningar och momsredovisning. Vi tar även fram rapporter till styrelsen och företagsledningen samt bistår med analys och rådgivning.

Bokslut & årsredovisning

Årsredovisningen är inte enbart en intern angelägenhet utan också en offentlig handling som företagets intressenter såsom banker, leverantörer, anställda, kunder och konkurrenter kan ta del av. Därför är det viktigt att bokslutet ger en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. När ni anlitar oss garanterar vi att företagets bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed.

Deklarationer

Vi upprättar bolagets inkomstdeklaration och preliminära självdeklaration. I ett ägarlett företag är den privata ekonomin och företagets ekonomi ofta starkt sammankopplade. Att finna den lösning som är mest förmånlig för både ditt företag och dig som privatperson är vår uppgift. Vi beräknar skattemässigt optimal utdelning och upprättar fåmansföretagsägarnas K10 blanketter.

Löner

Vi har lång erfarenhet av lönehantering och oavsett storlek på ditt företag hjälper vi gärna till med att effektivisera lönehanteringen. Vårt arbete omfattar att upprätta lönespecifikationer, beräkna semester, upprätta arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter mm.

Övriga bolagsärenden

Vi är behjälpliga med övriga bolagsärenden och erbjuder anpassade redovisningstjänster som utgår från varje bolags unika behov. Vi fungerar som ombud och hjälper dig med bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket och Skatteverket.

Bokföring

Som företagsledare är det viktigt att få information om bolagets resultat och ställning för att kunna styra verksamheten och fatta affärsmässiga beslut. Vi tar hand om hela företagets redovisning eller delar av den, såsom bokföring, fakturering, betalningar och momsredovisning. Vi tar även fram rapporter till styrelsen och företagsledningen samt bistår med analys och rådgivning.

Bokslut & årsredovisning

Årsredovisningen är inte enbart en intern angelägenhet utan också en offentlig handling som företagets intressenter såsom banker, leverantörer, anställda, kunder och konkurrenter kan ta del av. Därför är det viktigt att bokslutet ger en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. När ni anlitar oss garanterar vi att företagets bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed.

Deklarationer

Vi upprättar bolagets inkomstdeklaration och preliminära självdeklaration. I ett ägarlett företag är den privata ekonomin och företagets ekonomi ofta starkt sammankopplade. Att finna den lösning som är mest förmånlig för både ditt företag och dig som privatperson är vår uppgift. Vi beräknar skattemässigt optimal utdelning och upprättar fåmansföretagsägarnas K10 blanketter.

Löner

Vi har lång erfarenhet av lönehantering och oavsett storlek på ditt företag hjälper vi gärna till med att effektivisera lönehanteringen. Vårt arbete omfattar att upprätta lönespecifikationer, beräkna semester, upprätta arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter mm.

Övriga bolagsärenden

Vi är behjälpliga med övriga bolagsärenden och erbjuder anpassade redovisningstjänster som utgår från varje bolags unika behov. Vi fungerar som ombud och hjälper dig med bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket och Skatteverket.

TEAM

Hos oss är personligt engagemang, flexibilitet och hög kvalitet en självklarhet!

De flesta av oss har högskoleexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat som revisorer på en av de större revisionsbyråerna, vilket gett oss mångårig erfarenhet från olika branscher och bolagsformer. Vårt engagemang har vi gemensamt och viljan att serva och hjälpa på de sätt som passar våra uppdragsgivare bäst.

Åsa Claesson
Auktoriserad redovisningskonsult
+46 70 379 26 35
Sonja Martinell
Auktoriserad redovisningskonsult
+46 70 616 97 10
Hanni Fischer Berg
Auktoriserad redovisningskonsult
+46 70 379 26 34
Sonja Kovaleff
Auktoriserad redovisningskonsult
+46 70 379 26 36
Maria Thorsson
Redovisningskonsult
+46 8 22 26 36
Maria Thorsson
Redovisningskonsult
error: Content is protected !!